O cabido, como colexio de sacerdotes que exercen, en comuñón co Arcebispo e coa Igrexa universal, o seu ministerio sacerdotal na Catedral de Santiago de Compostela servindo ao Pobo de Deus, ten como cometido singular o ser custodios das reliquias do Apóstolo Santiago.

Ademais, entre as súas funcións ordinarias están:

>Preparar e celebrar as funcións litúrxicas na Basílica.

>Solemnizar o día do Domingo e as festas.

>Celebrar, cotidianamente, a Misa conventual e a Liturxia das Horas.

>Ofrecer unha axeitada atención pastoral e litúrxica aos fieles.

>Promover o culto Xacobeo.

>Asumir a responsabilidade histórica da Catedral: orixe e cume do Camiño de Santiago.

>Acoller e alentar aos peregrinos.

>Fomentar os estudos históricos, culturais e artísticos da tradición xacobea.

 

Cabido da Catedral de Santiago

Ilmo. Sr. Don Segundo Leonardo Pérez López, Deán Presidente

M. I. Sr. Don José Fernández Lago, Lectoral

M. I. Sr. Don Manuel Silva Vaamonde

M. I. Sr. Don Antonio Suárez Carneiro, Canónigo Cantor

M. I. Sr. Don Ramiro Calvo Otero

M. I. Sr. Don Víctor Benedicto Maroño Pena, Doctoral

M. I. Sr. Don Salvador Domato Búa

M. I. Sr. Don Luís Otero Outes

M. I. Sr. Don Daniel Carlos Lorenzo Santos

M. I. Sr. Don Elisardo Temperan Villaverde, Prefecto de Cerimonias

Canónigos Eméritos:

M. I. Sr. Don Celestino Pérez de la Prieta

M. I. Sr. Don José María Díaz Fernández

M. I. Sr. Don Alejandro Barral Iglesias

M. I. Sr. Don Manuel Gesto García

M. I. Sr. Don Manuel Calvo Tojo