A Catedral de Santiago é un santuario aberto todos os días do ano.

Horario de apertura: 7.00h a 20.30h.

MISAS:

 

Semana

7.30 h. Capela do Santísimo.

8.00 h. Capela do Santísimo.

9.00 h. Capela do Santísimo.

10.00 h. Capela do Santísimo. Ao rematar expónse o Santísimo Sacramento ata as 19.15 h.

11.15 h. Parroquia da Corticela.

12.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

19.30 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

 

Sábados

7.30 h. Capela do Santísimo.

8.00 h. Capela do Santísimo.

9.00 h. Capela do Santísimo. Ao rematar expónse o Santísimo Sacramento ata as 19.15 h.

10.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

11.15 h. Parroquia da Corticela.

12.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

18.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO, en galego.

19.30 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

 

Domingos e festivos

7.30 h. Capela do Santísimo.

8.00 h. Capela do Santísimo.

9.00 h. Capela do Santísimo. Ao rematar expónse o Santísimo Sacramento ata as 19.15 h.

10.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

11.15 h. Parroquia da Corticela.

12.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

13.15 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

18.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

19.30 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

 

>Oración con peregrinos (1 maio - 30 outubro): de luns a sábado,ás 20.30 h, na Capela do Santísimo.

>Retiro espiritual: último xoves de cada mes, ás 18.00 h, na Capela do Santísimo.

 

 

Funcionamento do BOTAFUMEIRO

 

O Cabido da Catedral Compostelana  posibilita ofrecer unha Misa para que sexa celebrada na Basílica do Apóstolo Santiago. Para iso é preciso formalizar a petición enviando un correo electrónico a secretario@catedraldesantiago.es no que conste a intención pola que se aplica la Misa e ingresar, como limosna ou estipendio, a cantidad de 10€, ou ben a limosna que sexa habitual en cada país, ao número de conta: 0049 2584 90 2214012533