Pórtico da Gloria

O 28 de xaneiro de 2015 o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia subscribiron un novo convenio de colaboración coa Fundación Catedral de Santiago e a Fundación Pedro Barrié de la Maza, para a Dirección Facultativa e a Comisión Técnica do Programa Catedral, actualizando os acordos establecidos no anterior convenio de 2010.

Neste Programa abordouse por primeira vez a recuperación dos valores materiais e inmateriales do conxunto do Pórtico da Gloria, partindo da consideración de que esta obra emblemática da historia da arte forma parte indisoluble da fachada occidental do templo. O Pórtico posúe un potente valor simbólico e litúrgico como lugar de culto e peregrinación, pero é ademais un dos destinos turísticos máis destacados a nivel internacional.

As liñas de estudo e investigación desenvolvidas ata o momento permitiron obter un diagnóstico sobre o seu estado de conservación e suscitar as actuacións necesarias no monumento para estabilizar os riegos de deterioro. Coa firma deste convenio poderán iniciarse os traballos de restauración que terán unha duración de dous anos e despexaranse os interrogantes que aínda están abertos sobre a secuencia as distintas fases constructivas e decoraciones aplicadas ao longo dos séculos.

O Instituto do Patrimonio Cultural de España asumirá a Coordinación da Restauración, integrada na Dirección Facultativa da Oficina Técnica da Catedral, participando así mesmo na Comisión Técnica, creada como órgano consultor a nivel científico para garantir a excelencia do proxecto.

No Programa Catedral colabora tamén a Fundación Andrew W. Mellon cunha convocatoria bienal de becas de investigación pre e post doctorales que están permitindo establecer paralelismos con outros bens e ampliar o ámbito territorial do proxecto, conferíndolle unha proxección internacional. En xuño de 2015 organizarase un primeiro simposio na cidade de Santiago de Compostela para expoñer os resultados dos traballos en curso.

Simposio Científico Internacional

“El esplendor del pórtico de la gloria: conservación, policromía y la transfiguración de la materia.”