Monseñor Francisco Prieto inicia en la catedral su ministerio episcopal con la toma de posesión de la cátedra

Esta mañana, la catedral acogía la celebración solemne de inicio de ministerio episcopal y toma de posesión de Don Francisco Prieto como Arzobispo de Santiago de Compostela. Durante la ceremonia, el nuevo Arzobispo destacó la importancia de construir una Iglesia sinodal y samaritana, a la vez que recordó, en lengua gallega, la catedral como meta del Camino, «ese Camiño que nos leva e toma nome de Santiago, porque acha o seu sentido na meta que alberga a memoria e a tumba do Apóstolo Santiago e condúcenos ao encontro con aquel que é a Testemuña de paz e 5 perdón. E esta meta é a que constrúe un templo e levanta unha cidade con vocación de acollida e hospitalidade humana e cristiá. Neste Camiño recoñecémonos hóspedes e peregrinos, recoñecemos que o mesmo Camiño e o Pedagogo que nos guía son un e o mesmo, Xesús o Cristo, aquel que peregrinou entre nós para abrir os camiños do Reino que conducen á casa na que o Pai sempre ten a mesa preparada para os seus fillos».

Más información y homilía completa.