Presentación de resultados das Bolsas de Investigación 2018 da Cátedra do Camiño de Santiago

“O Caminho Português Interior de Santiago de Compostela”. Presentado polo Dr. D. Xerardo Pereiro Pérez, profesor da Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD) (Director do Proxecto)

“Un mapa dixital dos hospitais galegos a mediados do século XVIII”. Presentado pola Dra. Dna. Estefanía López Salas, profesora da Universidade da Coruña (UDC)

 

Mércores 29 de maio, 19 h

Auditorio da Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, rúa Carretas , 33, Santiago).