RGPD - Cookies

Aviso Legal

LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos que os datos persoais que nos facilite mediante a cumprimentación dos formularios da web, formarán parte dun ficheiro automatizado debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, e se utilizarán unicamente para a xestión, administración e facturación dos servicios contratados.

Así mesmo, informamos que a Fundación Catedral de Santiago é a encargada do tratamento dos datos e de atender a súa solicitude de exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Se non está de acordo con algún dos tratamentos expostos pode exercer os referidos dereitos, dirixíndose por escrito á Fundación Catedral de Santiago, en Casa do Deán (Rúa do Vilar, 1. C.P: 15704, Santiago de Compostela). A solicitude deberá conter o nome, apelidos e sinatura do solicitante, fotocopia do seu DNI ou documento de identidade que o sustitúa, así como o contido da petición que realice.

A cumprimentación de todo os campos recollidos neste formulario teñen carácter obrigatorio e supón o su consentimento expreso ao tratamento dos seus datos personais coas finalidades indicadas. No caso de que no formulario deban incluirse datos de carácter personal referidos a persoas físicas distintas da que cumprimenta o presente formulario deberá, con carácter previo á súa inclusión informalos dos extremos contidos nos parágrafos anteriores.