Visitas

Horarios

Basílica (Abrazo ao Apóstolo e veneración do Sepulcro do Apóstolo Santiago)

A Catedral de Santiago é un santuario aberto todos os días do ano, de 09:00h a 20:00h. Entrada pola Porta de Praterías.

Museo

Todos os días de abril a outubro: 09:00h a 20:00h

Todos os días de novembro a marzo: 10:00h a 20:00h

[24 e 31 decembro: 10:00h a 15:00h. 1 e 6 xaneiro, 25 xullo e 25 decembro: pechado]

Visitas a Colección permanente / Pazo de Xelmírez / Pórtico da Gloria

Accesos:

 • Acceso Museo Praza do Obradoiro (tamén lugar de recepción dos grupos turísticos á Catedral)
 • Acceso Museo Pazo de Xelmírez (tamén punto de inicio das visitas temáticas)
 • Acceso Museo Tesoro (só pago con tarxeta)

Arquivo-Biblioteca

Luns a venres, 9:00-13:30; luns a mércores, 16:30-19:00; pechado en agosto e festivos.

Reservas

Visitas a Colección permanente / Pazo de Xelmírez /  Pórtico da Gloria

Arquivo

Visitas guiadas (Códice Calixtino, Tumbo A, Breviario de Miranda)

Planos

A basílica, que ten forma de cruz latina, componse dunha nave precedida por un nártex e flanqueada por naves laterais que conduce a un transepto aberto a catro capelas. A nave principal está cuberta por bóveda de cañón, de orixe romano, mentras que as naves laterais están cubertas por bóvedas de aristas, orixinarias do periodo románico. A nave central ten unha altura de 22 metros, mentres que os arcos interiores se elevan a 9,50 metros. As tribunas, situadas na planta alta da xirola, posúen bóvedas de cuarto cañón. O coro con deambulatorio posúe cinco capelas radiais. A cabeceira consta dunha capela axial, de planta semicircular no seu interior.

Descargar PDF

Edificio románico de carácter civil anexo á Catedral que debe o seu nome a Diego Xelmírez, primeiro Arcebispo de Compostela e grande impulsor da súa construcción. É un espléndido conxunto arquitectónico medieval no que se visitan a Sala de Armas, a Sala Manrique, a Cociña e, especialmente, o Salón de Cerimonias, de grandiosa monumentalidad e fermosa ornamentación con ménsulas historiadas nas que se representa un banquete real.

O Museo Catedral de Santiago permite ao visitante afondar o seu coñecemento na historia e a arte da Catedral a través dos seus diferentes espazos e as exposicións temporais que organiza.

Unha visita á historia e á arte da Catedral de Santiago a través das súas mellores pezas artísticas. O visitante pode viaxar no tempo e coñecer cómo a partir dun sepulcro se constrúe unha gran catedral en torno a cal, ao longo dos séculos, foi medrando unha cidade e todo un fenómeno xacobeo que, co Camiño de Santiago, xogou un importante papel na construción da identidade europea e que é, desde 1985, Patrimonio da Humanidade..

 • Planta baixa: As orixes da Catedral / O Mestre Mateo / O coro pétreo do Mestre Mateo / A construción da catedral románica
 • 1º Andar: A arte na Catedral nos séculos XIII e XIV / A arte na Catedral nos séculos XVI, XVII e XVIII / O Apóstolo Santiago
 • 2º Andar: Claustro renacentista / Capela das Reliquias / Panteón Real / Tesouro da Catedral / Biblioteca capitular / Botafumeiro / Sala Capitular
 • 3º Andar: Colección de artes téxtiles / Tapices de Rubens / Tapices de Teniers / Tapices de José del Castillo / Tapices de Goya / Balconada ao Obradoiro

Descargar PDF

Depositarios da historia da sede compostelá, o Arquivo e a Biblioteca da Catedral albergan documentos e libros de excepcional valor histórico e relixioso e convértese nun dos centros máis importantes na conservación e coñecemento do patrimonio documental de Galicia e do Camiño de Santiago.

O visitante poderá coñecer de primeira man as súas diferentes estancias e depósitos, e algunhas das súas pezas máis sinaladas (Códice Calixtino, Tombo A, Breviario de Miranda), así como a historia e o funcionamento da institución.

 • Planta baixa: Arquivo Musical / Outros Depósitos
 • Planta primeira: Sala de Pergamiños / Salga López Ferreiro / Salga do Voto / Salga Capitular / Biblioteca Capitular
 • Planta segunda: Recepción / Salga de Investigadores / Dirección / Salga Guerra Campos
 • Planta terceira: Sala de Catalogación Bibliográfica / Biblioteca Xacobea / Sala de Catalogación Archivística

O Rei Fernando II encarga, en 1168, ao Mestre Mateo a finalización das obras da Catedral compostelana, comprendendo a construción dos últimos tramos das naves e o peche occidental da basílica. Para isto o Mestre Mateo debe salvar o importante desnivel do terreo, para o que constrúe a Cripta do Pórtico; así como o Coro Pétreo, que ocupaba os primeiros tramos da nave maior.

O Mestre Mateo, conxugando influencias francesas, italianas e hispanas, concibe o peche occidental da Catedral con un pórtico de granito policromado que, polas súas características estilísticas, apunta á transición á arte gótica: o Pórtico da Gloria, obra cumio da arte hispánica da súa época. Segundo a inscrición que figura neles, os dinteles do Pórtico foron colocados polo Mestre Mateo o día 1 de abril de 1188. No Pórtico desenvólvese todo un programa iconográfico inspirado na Apocalipse que ilustraría, de forma práctica e comprensible aos fieles que acudiron á Catedral.

As fachadas da Catedral son a porta de entrada dun tesouro arquitectónico, exemplo da pegada dos distintos estilos artísticos e ofrecen ao visitante a primeira impresión de todo o que poderá disfrutar no conxunto catedralicio.

Descargar PDF