Liturxia

O Arcebispado

A Catedral de Santiago é a igrexa nai da Arquidiócese Compostelá. Nela está a cátedra do seu Arcebispo: de aí o nome da Catedral. A súa singularidade radica en posuír a tumba do Apóstolo Santiago, o que a converte a partires do século XI nun dos máis importantes santuarios de toda a cristiandade. A él concorrren peregrinos de todas as partes do mundo.

É, ante todo, casa de oración e centro de vida sacramental, que propicia a reconciliación con Deus no sacramento da penitencia e o crecemento da vida cristiá na Eucaristía. O seu eido está cargado de resonancias históricas e de palpitacións artísticas.

Don Julián Barrio Barrio

é Arcebispo de Santiago de Compostela dende 1996.

Don Jesús Fernández González

é Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela dende 2014.

O cabildo

O cabildo, como colexio de sacerdotes que exercen, en comuñón co Arcebispo e coa Igrexa universal, o seu ministerio sacerdotal na Catedral de Santiago de Compostela servindo ao Pobo de Deus, ten como cometido singular o ser custodios das reliquias do Apóstolo Santiago.

Ademais, entre as súas funcións ordinarias están:

 • Preparar y celebrar las funciones litúrgicas en la Basílica.
 • Solemnizar el día del Domingo y las fiestas.
 • Celebrar, cotidianamente, la Misa conventual y la Liturgia de las Horas
 • Ofrecer una adecuada atención pastoral y litúrgica a los fieles.
 • Promover el culto Jacobeo.
 • Asumir la responsabilidad histórica de la Catedral: origen y culmen del Camino de Santiago
 • Acoger y alentar a los peregrinos.
 • Fomentar los estudios históricos, culturales y artísticos de la tradición jacobea.

Cabildo da Catedral de Santiago

 • Ilmo. Sr. Don Segundo Leonardo Pérez López, Deán Presidente
 • M. I. Sr. Don José Fernández Lago, Lectoral
 • M. I. Sr. Don Manuel Silva Vaamonde
 • M. I. Sr. Don Antonio Suárez Carneiro, Canónigo Cantor
 • M. I. Sr. Don Ramiro Calvo Otero
 • M. I. Sr. Don Víctor Benedicto Maroño Pena, Doctoral
 • M. I. Sr. Don Salvador Domato Búa
 • M. I. Sr. Don Luis Otero Outes
 • M. I. Sr. Don Daniel Carlos Lorenzo Santos
 • M. I. Sr. Don Elisardo Temperan Villaverde, Prefecto de Ceremonias

Canónigos Eméritos:

 • M. I. Sr. Don Celestino Pérez de la Prieta
 • M. I. Sr. Don José María Díaz Fernández
 • M. I. Sr. Don Alejandro Barral Iglesias
 • M. I. Sr. Don Manuel Gesto García
 • M. I. Sr. Don Manuel Calvo Tojo

Misas

A Catedral de Santiago é un santuario aberto todos os días do ano.

Horario de apertura: 7.00h a 21.00h.

Oración con peregrinos (1 maio – 30 outubro): de luns a sábado,ás 20.30 h, na Capela do Santísimo.

Retiro espiritual: último xoves de cada mes, ás 18.00 h, na Capela do Santísimo.

7.30 h. Capela do Santísimo.

8.00 h. Capela do Santísimo.

9.00 h. Capela do Santísimo.

10.00 h. Capela do Santísimo. Ao rematar expónse o Santísimo Sacramento ata as 19.15 h.

11.00 h. Parroquia da Corticela.

12.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

19.30 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

7.30 h. Capela do Santísimo.

8.00 h. Capela do Santísimo.

9.00 h. Capela do Santísimo. Ao rematar expónse o Santísimo Sacramento ata as 19.15 h.

10.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

11.00 h. Parroquia da Corticela.

12.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

18.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO, en galego.

19.30 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

7.30 h. Capela do Santísimo.

8.00 h. Capela do Santísimo.

9.00 h. Capela do Santísimo. Ao rematar expónse o Santísimo Sacramento ata as 19.15 h.

10.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

11.00 h. Parroquia da Corticela.

12.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

13.15 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

18.00 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

19.30 h. Altar Maior: Misa do PEREGRINO.

Maio-Outubro

 • English masses: Monday to Friday, 10:00 am / Saturday, 9:00 am – Chapel of Virgen da Soidade.
 • Messa in Italiano: Ogni giorno, tranne la Domenica, ore 10.45 – Cappella del Cristo di Burgos.
 • Messe in deutscher Sprache: täglich, 8 uhr – Kapelle von Cristo de Burgos.

Xuño-Setembro

 • Messe en français: Tous les jours, 9 h – Chapelle San Salvador.
 • Msza po polsku: pn-pt 9:30 – Kaplica San Andrés.
 • Missa em Português: Todos os dias, ás 17:00. Capela do Cristo de Burgos.

O Cabido da Catedral Compostelana posibilita ofrecer unha Misa para que sexa celebrada na Basílica do Apóstol Santiago. É necesario formalizar unha petición enviando un correo electrónico a secretario@catedraldesantiago.es no que conste a intención pola que aplicase a Misa e ingresar, como limosna ou estipendio, a cantidade de 10€, ou a limosna habitual de cada país:

Titular: SAMI CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Entidad: SCH
IBAN:  ES97 0049 2584 90 2214012533
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

(Decreto de tasas e ofrendas parroquiales)


Confesións

O Cabido da Catedral de Santiago ofrece o Sacramento da Reconciliación.

Horario de confesións

Todos os días: 9:00h a 14:00h / 17:00h a 20:00h

Dispoñibles en varios idiomas

Botafumeiro

O Botafumeiro é un dos símbolos máis famosos e populares da Catedral de Santiago de Compostela. É un incensario de grandes dimensións que se move desde a cúpula central da Catedral, desde onde colga por un sistema de poleas, cara ás naves laterais. Oito homes son necesarios para movelo, os coñecidos “tiraboleiros”. Pesa 53 kg e mide 1,50 metros; está suspendido a unha altura de 20 metros e pode alcanzar o 68 km/h.

O Botafumeiro utilízase por motivos litúrxicos, do mesmo xeito que calquera sacerdote utilizaría un incensario no altar, e funciona nas principais solemnidades da Catedral, durante a procesión de entrada, ou ao finalizar a Eucaristía. Este gran incensario quere simbolizar a verdadeira actitude do crente. Así como o fume do incenso sobe cara ao máis alto das naves do templo, así tamén as oracións dos peregrinos deben alzarse cara ao corazón de Deus. E así como o aroma do incenso perfuma toda a basílica compostelá, de igual modo o cristián, coas súas virtudes e o testemuño da súa vida, debe impregnar do bo cheiro de Cristo, a sociedade na que vive.

A primeira referencia documental que se ten do Botafumeiro é unha anotación nunha folla do Códice Calixtino, no que se lle chama “Turibulum Magnum”. Ao longo da historia houbo varios botafumeiros; actualmente hai dous exemplares, un en latón que data de 1851 e é obra de José Losada, substituíu ao roubado durante a ocupación francesa e é o que se utiliza habitualmente. O segundo Botafumeiro é unha réplica en prata do anterior e foi regalado ao Apóstolo polos Alféreces Provisionais en 1971. Unicamente colócase no cruceiro da Catedral cando funciona, gardándose habitualmente na Biblioteca Capitular.

Solemnidades nas que funciona o Botafumeiro:

 • Epifanía do Señor: 6 de xaneiro
 • Domingo de Resurrección
 • Ascensión do Señor
 • Aparición do Apóstolo-Clavijo: 23 de maio
 • Pentecostés
 • Martirio de Santiago: 25 de xullo
 • Asunción de María: 15 de agosto
 • Todos os Santos: 1 de novembro
 • Cristo Rey
 • Inmaculada Concepción: 8 de decembro
 • Nadal: 25 de decembro
 • Traslación do Apóstolo Santiago: 30 de decembro.

Tamén pode funcionar o Botafumeiro con ocasión de peregrinacións que o solicitaron á Catedral. Para a reserva do Botafumeiro débese dirixir ao e-mail: botafumeiro@catedraldesantiago.es.