A Xunta de Galicia colabora na seguridade e mantemento da Catedral de Santiago

A Xunta de Galicia axudará no reforzo do mantemento da seguridade na Catedral de Santiago, debido ás necesidades especiais que se derivan tanto dos efectos da pandemia como da celebración do Ano Santo, extendido ao 2022.

Neste sentido, vense de asinar un convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Fundación Catedral de Santiago e a SAMI Catedral de Santiago, para o apoio e reforzo da segurdade no complexo catedralicio. Grazas a este convenio, habilitaranse para estas necesidades un total de 573.926,27 euros.